Kontakt

Kontakt

ThDr. Pavol Turza, farár

Email

ladce@fara.sk

Pevná linka a mobilný telefón

+421 42 426 21 06

+421 910 911 002

Adresa

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Ladce
Záhradná 151
018 63 Ladce

IČO: 42152127

DIČ: 2023295406

bankové spojenie SLSP IBAN: SK3309000000005028122934 BIC: GIBASKBX

bankový účet na stavbu nového kostola v Ladcoch: SLSP Ilava IBAN: SK5809000000005029313353 BIC:   GIBASKBX