Vysluhovanie sviatostí

Vysluhovanie sviatostí

Farský úrad bol oficiálne otvorený 19.12.2011 a funguje plne k dispozícii pre verejnosť.

Ak sa vám nepodarí osobne skontaktovať s administrátorom farnosti, v Kontaktoch na webe máte telefónne číslo na Farský úrad i na mobil.

Podľa Farských oznamov nájdete kedy je sv. omša a môžete sa stretnúť so správcom farnosti aj pred alebo po sv.omši.

Sv. Spoveď:

Vo farnosti sa spovedá vždy pol hodinu pred sv. omšou okrem nedele. V prvopiatkovom týždni vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv.omšami.

Krst:

Krsty sú po dohode s administrátorom v nedele po sv. omši o 11.15 hod. Je potrebné pred krstom absolvovať predkrstné stretnutie. Termín si dohodnite vopred. Na toto stretnutie prídu rodičia a krstní rodičia dieťaťa. Krstným rodičom môže byť len ten, kto sám prijal sviatosti, aj sviatosť birmovania. Stačí jeden krstný rodič, ktorý by však nemal žiť vo voľnom zväzku bez sviatosti manželstva.

Sviatosť manželstva:

Na prípravu ku sv. manželstva je potrebné prihlásiť sa 3 mesiace vopred. Avšak termín sobáša si môžete dohodnúť aj viac ako tri mesiace vopred. Je potrebné priniesť Krstný list, ktorý však má byť aktuálny, nie starší ako pol roka. Snúbenci môžu prípravu na manželstvo absolvovať na kurzoch, ktoré organizuje ktorákoľvek diecéza na Slovensku. Prihlásiť sa môžete na adrese: www.domanzelstva.sk. Alebo si treba dohodnúť termíny prípravy s pánom farárom.

Návštevy chorých:

Chorých a tých, čo nemôžu prísť na sv.omšu z dôvodov zdravotných ťažkostí, navštevujem každý prvý štvrtok v mesiaci od 9:00. Stačí ak to príbuzní nahlásia na Farskom úrade.