Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých, nie je privolávaním smrti, ale sviatosťou uzdravujúcou a posilňujúcou telo i dušu.

Na prijatie tejto sviatosti pre seba a svojich príbuzných myslite hneď pri každej vážnejšej chorobe (nemusí ísť o smrteľnú chorobu, aby sviatosť bolo možné vyslúžiť).

Sviatosť pomazania chorých vyslúžime na požiadanie po sv. omši ak chorého doveziete, alebo ak príde sám.

Samozrejme k chorému prídeme aj domov keď nám to nahlásite osobne, alebo telefonicky na farskom úrade na t.č. 042/426 21 06, 0910 911 002.

Najistejšie je dovoliť svojim starým a chorým prijímať sviatosti pravidelne na prvé piatky, alebo aspoň na sviatky Veľkej Noci, či Vianoc. V opačnom prípade riskujete večný život seba a svojich príbuzných. Čakať na poslednú chvíľu je veľké riziko.