Liturgický kalendár

Streda –  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok – sv. Petra a Pavla, slávnosť, prikázaný sviatok
Budúca nedeľa – 13. nedeľa v období cez rok

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v pondelok o 18:00, utorok o 7:00, streda, štvrtok, piatok o 18:00, v sobotu o 15:00 – sobášna, v nedeľu o 8:00, 10:30
  • Tunežiciach – sv. omša: vo štvrtok o 17:00, v sobotu o 18:00

Rôzne

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Žiakov pozývam na  sv.spoveď na konci školského roka v stredu od 17:00.

Vo štvrtok pozývam žiakov, študentov, učiteľov na ďakovné Te Deum na konci školského roka pri sv. omši o 18:00.

V piatok po sv.omši bude stretnutie rodičov  detí, ktoré pôjdu na farský tábor do Belušskych Slatín.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.