2. adventná nedeľa – 9. december 2018

Liturgický kalendár

Streda – Preblahoslavenej Panny Márie Gaudelupskej, ľubovoľná spomienka
Štvrtok – sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Piatok – sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa bude 3. adventná nedeľa

Sv. omše

 • Ladce – sv. omša:
  • v pondelok o 6:30
  • v utorok o 6:30
  • streda o 16:00 –pohrebná
  • štvrtok o 6:30
  • piatok o 6:30
  • v nedeľu 8:00 a 10:30
 • Tunežice – sv. omša:
  • v sobotu o 17:00

Rôzne

Vianočná spoveď pre chorých a nevládnych bude 10. decembra  dopoludnia.

Spoločná sv. spoveď pre našu farnosť bude 17. decembra od 16:00 do 17:30.

V tomto týždni máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom je príchod Božieho kráľovstva do rodín a činorodá láska k blížnemu.

Zbierka na katolícku charitu bola 380 Euro.

Dnes  po sv. omši  o 10:30 bude stretnutie detí, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrá novina.

V tomto roku Vás pozývame zúčastniť sa deviatnika „Kto dá prístrešok Svätej rodine?“
Začneme 15. decembra. Kto má záujem zapojiť sa, nech sa zapíše v sakristii.

Autobus do Bratislavy do SND odchádza v piatok 14. decembra  o 15:00 od fary.

Pozývame Vás na vianočné trhy v piatok 14. decembra v ZŠ Ladce od 15:00 do 17:00.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Vďaka všetkým, ktorí pripravili stretnutie s Mikulášom a adventný koncert v  Ladcoch.