Liturgický kalendár

Štvrtok –  Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Budúca  nedeľa  bude 2. pôstna nedeľa

Sv. omše

 • v  Ladcoch – sv. omša:
  • v pondelok o 17:00
  • utorok o 7:00
  • štvrtok o 17:00
  • piatok o 17:00
  • v nedeľu 8:00 a 10:30
 • Tunežiciach – sv. omša:
  • v sobotu o 17:00

Rôzne

Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni. Obsahom je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu.

V piatok po sv. omši Vás pozývam na adoráciu za mier vo svete.

Krížová cesta bude v našej farnosti v piatok o 16:30 a v nedeľu o 14:30. Pobožnosť krížovej cesty v nedeľu zakončíme korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

Každý piatok (v prípade priaznivého počasia) pozývam počas pôstneho obdobia na krížovú cestu na vrch Butkov, stretneme sa o 18:15 na parkovisku pred farou.

Dnes bude zbierka na katolícku charitu, vopred vďaka za vašu štedrosť.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby kostola.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Vďaka za prípravu fašiangového posedenia.