1. adventná nedeľa – 27. november 2016

Liturgický kalendár

Streda – sv.Ondreja, apoštola, sviatok
Piatok – 1. piatok v mesiaci december
Sobota – sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Budúca  nedeľa bude 2. adventná nedeľa

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v utorok o 8:00, štvrtok, piatok o 17:00, v nedeľu 8:00 a 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v pondelok a v sobotu o 17:00

Rôzne

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať pol hodiny pred sv. omšou, vo štvrtok od 16:00, v piatok od 15:30.

Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok dopoludnia.

Vo  štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

V piatok po sv. omši bude biblické stretnutie v pastoračnom centre.

Na budúcu nedeľu Vás pozývame na hodinu s Božím milosrdenstvom o 15:00 v kostole.

30.11. o 17:30 budú mať deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrá novina a  účinkovania na Jasličkovej pobožnosti, stretnutie  v pastoračnom centre v kostole.

11. decembra pri sv. omši o10:30 v Žiline na Solinkách bude Vysielacia pobožnosť v rámci koledovania Dobrá novina.
Deti, ktoré majú záujem ísť na túto sv. omšu, môžu sa nahlásiť v škole p.učiteľovi Struňákovi do 30.11.

Pre deti sme pripravili adventnú súťaž, deti dostanú podklady k súťaži dnes po sv. omši.

Pozývame deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré bude na budúcu nedeľu o 15:30 pred obecným úradom.

4. decembra  o 17:00 v Dome Kultúry Ladce Vás taktiež pozývame na adventný koncert Heleny Vondráčkovej a Gospel Family z Novej Dubnice.

Na budúcu nedeľu  po sv. omši o 10:30 Vás pozývame na prvonedeľné Agapé do pastoračného centra. Je možnosť stretnúť sa, porozprávať…

Dnes bude zbierka na charitu.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujem všetkým organizátorom  za prípravu 2. ročníka Katarínskej zábavy.

Mikuláš v Ladcoch

mikulas-plagat1

Adventný koncert

adventny koncert Happy day 2016 - Ladce

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén