Liturgický kalendár

Streda – sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Štvrtok – sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Budúca nedeľa bude 2. adventná nedeľa

Sv. omše

 • v  Ladcoch – sv. omša:
  • v pondelok o 6:30
  • utorok o 6:30
  • streda o 17:00
  • štvrtok o 6:30
  • piatok o 17:00
  • v nedeľu 8:00 a 10:30
 • Tunežiciach – sv. omša:
  • v piatok o 16:00
  • v sobotu o 15:30

Rôzne

Dnes Vás pozývame o 15:00 na hodinu s Božím milosrdenstvom.

Chorých  a nevládnych budem spovedať pred Vianocami dopoludnia 12. decembra. Nahláste ich u pani Faturikovej do 10. decembra.

9. decembra Vás pozývam na koncert  v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch o  16:30, predstaví sa Vám hudobná skupina Kysucký prameň. Vstup do kostola pred koncertom bude možný  o 16:00 z dôvodu technickej prípravy hudobnej skupiny.

Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom v stredu 6.decembra o 17:00 v kostole v Ladcoch. Po sv. omši sa bude podávať vianočný punč. Príspevkom za punč podporíte farskú charitu.

10. decembra Vás pozývam na adventnú duchovnú obnovu farnosti, bude ju viesť kňaz Dominik Markoš.

Na budúcu nedeľu Vás pozývame na agapé po sv. omši o 10:30. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, dať si dobrú kávu…

Pozývame deti na adventnú súťaž, materiály dostanú po sv. omšiach.

Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrá novina, budú mať stretnutie  v piatok 8. decembra po večernej sv. omši v pastoračnom centre.

Deti, ktoré chcú ísť 17. decembra na Vysielaciu sv. omšu pre koledníkov do Pruského, sa môžu sa prihlásiť u p. Faturovej Márii. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Deti aj rodiny počas adventu pozývame na rorátne sv. omše do kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch.

Vzadu na stolíku je nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. Cena je 50 centov.

Rodiny, ktoré sa chcú zapojiť do duchovnej prípravy na Vianoce, „Kto poskytne prístrešok Sv. rodine“, sa môžu nahlásiť v sakristii.

11. decembra od 8:00 pozývame ženy na upratovanie fary, vopred vďaka za ochotu.

Po sv. omšiach si môžete nahlásiť úmysly sv.omší na mesiac január a február.

Dnes bude zbierka na charitu. Vďaka za Vašu štedrosť.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.