Liturgický kalendár

Pondelok – Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Streda – sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Sobota –  sv. Moniky, spomienka
Budúca nedeľa bude 22. nedeľa v období cez rok

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša v utorok o 8:00, štvrtok o 18:00, piatok o 18:00, v nedeľu  o 8:00, 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v pondelok o 17:30 a v sobotu o 18:00

Rôzne

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

10. septembra Vás pozývame na púť do Krakova, cena je 15 Euro. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Začiatok farského tábora na chate Cementár bude v pondelok 22.8. o 9:00.

Bodka na konci prázdnin (výlet pre rodiny ku krížu na Butkove) bude 4. septembra. Stretnutie bude o 14:00 pred farou.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem za prípravu stretnutia rodín v Oščadnici.