4. Veľkonočná nedeľa – 22. apríl 2018

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda – sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Budúca nedeľa bude 5. veľkonočná nedeľa

Sv. omše

 • v  Ladcoch – sv. omša:
  • v utorok o 18:00
  • streda  o 7:00
  • štvrtok o 18:00
  • piatok o 18:00
  • v sobotu o 15:00 sobášna
  • v nedeľu o 8:00 a 10:30
 • Tunežiciach – sv. omša:
  • v pondelok o 15:30 – pohrebná sv. omša
  • v sobotu o 18:00

Rôzne

Vo štvrtok Vás pozývame na adoráciu.

Dnes bude zbierka na seminár. Vopred vďaka za vašu štedrosť.

12. mája pozývame deti na Erko púť do Rajeckej Lesnej. Prihlásiť sa možno u Márii Faturovej do 8. mája.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Vďaka všetkým, ktorí pripravili víkendovku pre deti.