19. nedeľa v cezročnom období – 12. august 2018

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Maximiliána  Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka , spomienka
Streda –  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Budúca nedeľa bude 20. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše

 • v  Ladcoch – sv. omša:
  • v pondelok o 18:00
  • utorok o 7:00
  • streda o 18:00
  • štvrtok o 18:00
  • v piatok o 18:00
  • sobota o 14:00 – sobášna
  • v nedeľu o 8:00 a 10:30
 • Tunežice – sv. omša:
  • streda o 17:00
  • sobota o 18:00

Rôzne

Vo štvrtok po sv. omši  Vás pozývam na adoráciu.

1.septembra Vás pozývame na dekanátnu púť do Rajeckej Lesnej, prihlásiť sa možno do 20. augusta. Cena za autobus je 5 €.

Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.
Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Zbierka na kostol bola 340 Euro.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.