Farnosť Ladce

Web Farnosti Ladce

17. nedeľa v období cez rok – 24. júl 2016

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Utorok – sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Streda – sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Piatok – sv. Marty, spomienka
Budúca nedeľa bude 18. nedeľa v období cez rok

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša v utorok o 8:00, vo štvrtok o 18:00, v piatok o 18:00, v nedeľu  o 8:00, 10:30 – hodová sv. omša
  • v Tunežiciach – sv. omša v pondelok o 18:00 a v sobotu o 18:00

Rôzne

Vo štvrtok po sv.omši Vás pozývame na adoráciu.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Od 22. do 25. augusta pozývame deti na farský tábor do Belušských Slatín. Čakajú Vás hry, súťaže. Cena je 30 Euro. Prihlásiť sa možno do 10. augusta. Prihlášky sú v sakristii, alebo u Márii Faturovej a Kataríny Filiačovej. Bližšie informácie sú na plagáte.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.

Letný detský tábor

plagát tábor

Systém WordPress & Šablóna Anders Norén