Liturgický kalendár

Budúca nedeľa bude 2. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v utorok o 8:00,  v stredu o 13:00 – pohrebná sv. omša, vo štvrtok, v piatok 17:00, v nedeľu 8:00 a 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v pondelok a v sobotu o 17:00

Rôzne

Dnes vás pozývame na prvonedeľné agapé po sv.omši o 10:30.

Dnes vás pozývame na hodinu s Božím milosrdenstvom o 15:00.

Kto má záujem o požehnanie domu, alebo bytu, môže sa nahlásiť v sakristii ešte dnes.

Aj tento rok plánujeme letný farský rodinný tábor v Oščadnici v areáli Rodinka rezort v dňoch 16.-20. júla 2017.

Prihlasovanie aj informácie u Márie Faturovej ( t.č.0905 690 354). Nahlásiť sa je potrebné čím skôr, aby sme mohli zabezpečiť dostačujúcu kapacitu miest.

Zbierka Dobrej noviny bola v našej farnosti 732 Euro.

Deti pozývame na Erko-stretnutie v stredu o 17:30 v pastoračnom centre.

Stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania bude v pondelok o 18:00 na fare.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.