Liturgický kalendár

Utorok – sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Štvrtok – sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok –  sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa bude 27. nedeľa v období cez rok

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša v utorok o 8:00, štvrtok o 18:00, piatok o 18:00, v nedeľu o 8:00 a o 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v pondelok a v sobotu o 18:00

Rôzne

Ženy, ktoré sa chcú zapojiť do prípravy na pohostenie pri posvätení  kostola formou prípravy koláčov, nech sa kontaktujú u pani Letkovej alebo Faturovej.

Birmovanci dostanú otázky na preskúšanie od svojich animátorov.

26. septembra bude veľké upratovanie fary od 8:00.

V sobotu bude skúška speváckeho zboru La Bambino na fare o 17:00.

Zbierka na  kňazský seminár bola 205 Euro .

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Vo štvrtok 6. októbra Vás pozývam na upratovanie kostola a jeho okolia od 14:00.

8. októbra bude posvätený kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch o 10:00. Hlavným celebrantom bude Mons.Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Veriaci sa zhromaždia o 9:30 pred novým kostolom.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.