Liturgický kalendár

Utorok – sv. Dominika, kňaza, spomienka
Streda – sv. Terézie Benedikty z Kríža, Panny a mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok
Štvrtok – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Piatok – sv. Kláry, panny, spomienka
Budúca nedeľa bude 19. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v pondelok o 18:00, v utorok o 7:00, štvrtok o 18:00, piatok o 18:00, v nedeľu o 8:00, 10:30
  • Tunežiciach – sv. omša: v sobotu o 18:00

Rôzne

Vo štvrtok Vás pozývam na adoráciu.

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Sviatosť manželstva chcú prijať Milan Kyseľ, bývajúci v Trnave a Beáta Kolenová, bývajúca v Ladcoch, kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážka nech to ohlási na farskom úrade.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.