Liturgický kalendár

Sobota – 1. sobota v mesiaci
Budúca nedeľa bude 5. pôstna nedeľa

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v pondelok o 18:00, utorok o 7:00, štvrtok, piatok o 18:00, v nedeľu 8:00 a 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v sobotu o 18:00

Rôzne

V pondelok 27. marca budem spovedať starších  a nevládnych pred Veľkou nocou, nahláste ich u pani  Faturikovej.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok 10.4. od 16:00 do 17:30.

Na budúcu nedeľu pred sv.omšou o 7:15 vás pozývame na fatimskú pobožnosť.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

V utorok pozývame  deti na Erko stretnutie o 16:30 do pastoračného centra.

Deti, ktoré majú záujem prihlásiť sa na víkendovku do Pruského, nech to urobia do 31. marca.

Krížová cesta bude v našej farnosti v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:30. Pobožnosť krížovej cesty zakončíme korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

Mužov pozývam na krížovú cestu v piatok na vrch Butkov, stretneme sa o 19:00 na parkovisku pred farou.

Dnes sa v našej farnosti uskutoční charitatívne podujatie „Podeľme sa“. Po sv. omšiach sa bude podávať pôstna polievka.

Zbierka pre potreby kostola bola 390 Euro.

Aj v tomto roku v jednote s celou Cirkvou na Kvetnú nedeľu slávime Svetový deň mládeže. Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže
Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 8. a 9. apríla 2017. Ak máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke mladez.dcza.sk. Program víkendu a podrobnejšie informácie sú na uvedenej stránke.

Upratovenie fary bude v pondelok 3.4. od 8:00. Vopred vďaka za pomoc.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.