Liturgický kalendár

Piatok – sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Budúca nedeľa bude 31. nedeľa v období cez rok

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: streda 17:00, štvrtok 9:00, piatok 17:00, v nedeľu  o 8:00 a o 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v pondelok a v sobotu  o 17:00

Rôzne

Sviatosť zmierenia budem vysluhovať v piatok od 16:00 do 17:00.

Mladých pozývame na  biblické stretnutie, ktoré bude 4. novembra v pastoračnom centre po sv. omši.

Pozývame Vás  na 2. ročník Katarínskeho plesu v Ladcoch 19. novembra  o 19:00 v Dome kultúry v Ladcoch, informácie a lístky sú u pani Faturovej a Ľachkej.

Pozývame Vás na púť do Sv. zeme od 9. do 16. marca 2017. Bližšie informácie sú v sakristii.

Dnes  bude zbierka na misie po sv.omši.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem animátorom birmovancov za prípravu birmovancov, ale aj všetkým, ktorí sa podielali na príprave a organizácii slávnosti birmovania.