Liturgický kalendár

Utorok – sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka
Piatok – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Budúca nedeľa bude 13. nedeľa v období cez rok

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša v utorok o 8:00, štvrtok o 18:00, piatok o 18:00, v nedeľu  o 8:00 a 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v pondelok o 18:00 a v sobotu o 18:00

Rôzne

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Od 17. júla do 22. júla pozývame Vás na púť do Medžugoria, prihlásiť sa možno do 25. júna v sakristi. Cena je 180 Euro.

Spevácky zbor La Bambino bude mať nácvik v sobotu o 9:00 na fare.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.