Liturgický kalendár

Streda – Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Štvrtok – sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
Budúca nedeľa bude 8. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v pondelok o 17:00, utorok o 7:00, v stredu, vo štvrtok, piatok 17:00, v nedeľu 8:00 a 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v sobotu o 17:00

Rôzne

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Na budúcu nedeľu pozýva farská charita farníkov na stretnutie o 15:00 do pastoračného centra.

Dnes pozývame deti, ale aj dospelých na  rozprávkové divadelné predstavenie o 15:00 do Domu kultúry v Ladcoch v podaní divadelníkov z Prešova.

Dnes bude zbierka pre potreby kostola.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem  všetkým, ktorí pripravili stretnutie seniorov.