28. nedeľa v obodobí cez rok – 15. október 2017

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda – sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Budúca nedeľa bude 29. nedeľa v cezročnom období- misijná nedeľa

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v pondelok o  17:00, v stredu o 17:00, štvrtok 17:00, piatok o 17:00, v nedeľu o 8:00 a 10:30
  • Tunežiciach – sv. omša: v sobotu o 17:00

Rôzne

V mesiaci október Vás povzbudzujem k modlitbe ruženca.
Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.

Od 24. do 29.10. bude duchovná obnova farnosti po misiách. Budú ju viesť pátri redemptoristi z Kostolnej-Záriečie. Modlime sa už teraz za duchovnú obnovu farnosti.
Program obnovy si môžete zobrať vzadu na stolíku.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Vďaka za Vaše milodary.

18. novembra o 19:00 Vás pozývame na 3. ročník Farského plesu, ktorý sa uskutoční v športovom centre v Košeci, z dôvodu rekonštrukcie Domu kultúry v Ladcoch. Je to možnosť stretnúť sa, zabaviť, zatancovať, čaká Vás hodnotná tombola… Lístky je možné zakúpiť u p. Dominiky Ľahkej, informácie sú na tel. čísle:0915 475 125.
Lístky je možné zakúpiť do 30. októbra.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.

Program obnovy misií Ladce 24.10.2017 – 29.10.2017

Utorok 24.10. 17.00  Ladce Sv. omša a začiatok obnovy misií
Streda 25.10.   8.00 Ladce Sv. omša s misijnou kázňou VIERA
17.00 Ladce Sv. omša s misijnou kázňou PEKLO
Štvrtok 26.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou MILOSRDENSTVO
17.00  Tunežice Sv. omša s misijnou kázňou VERÍM V SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH
17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou
Piatok 27.10. 8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou  STAROBA
17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou
Misijný príhovor pre manželov
RODINA
Sobota 28.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou MODLITBA
14.00  Budkov Krížová cesta, po nej korunka k B. milosrdenstvu PANNA MÁRIA
17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou
Nedeľa 29.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou CIRKEV
9.00  Tunežice Sv. omša s misijnou kázňou
10.30  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou

Sviatosť pokánia

Ladce:
štvrtok: 9.00 – pokým budú kajúcnici / 14.30 – 17.00
piatok: 9.00 – pokým budú kajúcnici / 14.30 – 17.00

Tunežice:
štvrtok: 9.00 – pokým budú kajúcnici / 14.30 – 17.00
piatok: 9.00 – pokým budú kajúcnici / 14.30 – 17.00
štvrtok: 16.15 – 17.00

Ja som cesta, pravda a život.
Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Jn 14, 6b – c

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén