2. nedeľa v cezročnom období – 20. január 2019

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Sobota – sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Budúca nedeľa bude 3. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše

 • Ladce – sv. omša:
  • v pondelok o 17:00
  • v utorok o 7:00
  • štvrtok o 17:00
  • piatok o 17:00
  • v nedeľu 8:00 a 10:30
 • Tunežice – sv. omša:
  • v sobotu o 17:00

Rôzne

Vo štvrtok po sv.omši Vás pozývam na adoráciu.

Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 15. – 17. marca 2019 na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU II. – ZMIERENIE“ pre rozvedených, ktorí žijú sami. Obnova sa uskutoční v exercičnom dome v Chrenovci-Brusne. Na túto obnovu nie je možné prísť aj s deťmi. Prihlasovací formulár nájdete na stránke https://domsaletini.webnode.sk/aktualna-ponuka/

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.