6. Veľkonočná nedeľa – 21. máj 2017

Liturgický kalendár

Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok – sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa bude  7. veľkonočná nedeľa

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša: v pondelok o 18:00, utorok o 7:00, štvrtok, piatok o 18:00, v nedeľu o 8:00, 10:30
  • Tunežiciach – sv. omša: vo štvrtok o 17:00 a v sobotu o 18:00

Rôzne

V pondelok v našej farnosti budeme mať prosebný deň Za úrodu.

V mesiaci máj budú bývať májové pobožnosti 10 minút pred sv. omšou.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu. Budeme sa modliť za prvoprijímajúce deti našej farnosti.

Sviatosť zmierenia  pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných bude v sobotu 27. mája od 9:00 do 9:45.

V nedeľu o 10:30 bude slávnosť 1. sv. prijímania.

Deti pozývame na farský tábor od 9. do 12. júla na chatu Cementár do Belušskych Slatín. Prihlásiť sa možno v sakristii, alebo u p. Faturovej do 10. júna.

Dnes bude zbierka pre potreby kostola. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým za prípravu a organizáciu slávnosti na Butkove.

Deň detí a rodiny

Letný detský tábor

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén