Farnosť Ladce

Web Farnosti Ladce

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 22. máj 2016

Liturgický kalendár

Štvrtok – Najsväjšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok
Budúca nedeľa bude 9. nedeľa v období cez rok

Sv. omše

  • v  Ladcoch – sv. omša v utorok o 8:00, štvrtok o 18:00, piatok o 18:00, nedeľu o 8:00, 10:30
  • v Tunežiciach – sv. omša v stredu a sobotu o 18:00

Rôzne

Vo štvrtok po sv. omši bude eucharistická procesia.

V máji 10 minút pred sv.omšou budú bývať májové mariánske pobožnosti.

Na budúcu nedeľu bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie po sv.omši o 10:30.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

28. mája odchod na púť do Mariánky bude o 8:00 od Kultúrneho domu v Ladcoch.

Pozývame Vás v nedeľu 29.05.2016 pri príležitosti MDD na oslavy Dňa detí a rodiny. Začneme sv. omšou o 10:30 obetovanou za všetky rodiny. Od 15:00 budeme pokračovať bohatým programom pri KD v Ladcoch: od 15:00 predstavením Divadelného súboru Makovice zo Žiliny, pokračovať budeme súťažou o „super ocka“ (prvá cena je poukážka do Pizzerie pre celú rodinu), ďalej súťažou o „najlepší mamin koláčik“ (prosíme maminy, ktoré sa chcú zapojiť do tejto súťaže, aby upečené súťažné koláčiky doniesli o 15:00 do KD v Ladcoch, vyhodnocovať ich bude porota a pre víťazku je pripravené prekvapenie). Deti čakajú ako každý rok stanovištia so súťažami, sladké odmeny, maľovanie na tvár, diskotéka, tvorivé dielne,trampolíny, skákacie hrady, playstation, občerstvenie (pečené špekačky, kofola, radler, koláčiky, voda, kávička…)

Ďakujem za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem všetkým organizátorom púte, pracovníkom cementárne a lomu, na vrchu Butkov.

Oslavy Dňa detí a rodiny

Pozývame Vás v nedeľu 29.05.2016 pri príležitosti MDD na oslavy Dňa detí a rodiny.

Začneme sv. omšou o 10:30 h. obetovanou za všetky rodiny.
Od 15:00 h budeme pokračovať bohatým programom pri KD v Ladcoch: od 15,00 hod. predstavením Divadelného súboru Makovice zo Žiliny, pokračovať budeme súťažou o „super ocka“ (prvá cena je poukážka do Pizzerie pre celú rodinu), ďalej súťažou o „najlepší mamin koláčik“ (prosíme maminy, ktoré sa chcú zapojiť do tejto súťaže, aby upečené súťažné koláčiky doniesli o 15:00 h do KD v Ladcoch, vyhodnocovať ich bude porota a pre víťazku je pripravené prekvapenie).

Deťúrence čakajú ako každý rok stanovištia so súťažami, sladké odmeny, maľovanie na tvár, diskotéka, tvorivé dielne,trampolíny, skákacie hrady, playstation, občerstvenie (pečené špekačky, kofola, radler, koláčiky, voda, kávička…)

DDaR3plagat

Systém WordPress & Šablóna Anders Norén