Manželstvo

Plánovaný termín prijatia sviatosti manželstva je potrebné nahlásiť na farskom úrade najneskôr tri mesiace vopred. Z nariadenia otca biskupa v našej diecéze prebieha dekanátna príprava počas víkendov vo farnosti Pruské. Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.domanzelstva.sk/zilina