Farnosť Ladce

Farnosť Ladce vznikla v roku 2011, kedy ju slávnostne zriadil žilinský sídelný biskup Mons Tomáš Galis.

15. marca 2014 Mons Tomáš Galis požehnal základný kameň kostola Božieho milosrdenstva. Viac ako desaťročné plány jeho výstavby konečne nadobudli konkrétnu podobu.

Farský kostol Božieho milosrdenstva bol stavaný v rokoch 2014 až 2016.
Slávnostným spôsobom bol posvätený žilinským diecéznym biskupom Mons.
Tomášom Galisom v roku Božieho milosrdenstva 8. októbra 2016.