Obraz Milosrdného Ježiša

Prvé zjavenie obrazu Milosrdného Ježiša mala Sestra Faustína v cele plockého kláštora 22. februára 1931.

bm_obrazČervené a svetlé lúče – charakteristické pre tento Kristov obraz – znamenajú sviatosti: Svetlý lúč znamená vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší.
Svetlý lúč teda znamená sviatosť krstu a zmierenia a červený lúč ostatné sviatosti, najmä Eucharistiu, ktorá v plnosti sýti naše duše.
Pretože vo svetle Jánovho evanjelia voda a krv, ktoré vyšli z Kristovho prebodnutého boku, znamenajú vo všeobecnosti milosti Ducha Svätého, ten istý hlboký význam majú napokon aj tieto dva lúče na obraze Milosrdného Ježiša.

Pán Ježiš žiadal, aby v nápise obrazu boli umiestnené slová: Ježišu, dôverujem v Teba. Takto je obraz vizuálnym, úplným zhrnutím úcty k Božiemu Milosrdenstvu. Na jednej strane totiž ukazuje tajomstvo Božieho Milosrdenstva, ktoré sa plne zjavilo v živote, smrti a zmŕtvychvstaní Krista, a na druhej strane nás učí dávať správu odpoveď, ktorá spočíva v dôvere voči Pánu Bohu, čo pripomínajú aj slová: Ježišu, dôverujem v Teba, a v postoji milosrdenstva k iným.

„Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie. Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti. Ja, Pán, budem ju ochraňovať ako moju poctu. Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď bolo moje srdce prerazené kopijou.“

Iné linky:

www.faustinum.pl
www.boziemilosrdenstvo.sk