Kontakt

Kontakt:
Mons. Jozef Petráš, dekan, farárEmail:
ladce@fara.skTelefón:

+421 910 911 002

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Ladce
Farská ulica 151/1
018 63 Ladce

IČO: 42152127
DIČ: 2023295406
Bankové spojenie: SLSP, IBAN: SK3309000000005028122934 BIC: GIBASKBX

Ďakujeme Vám za všetky duchovné i materiálne dary a Vašu ochotu k
spoločnému budovaniu našej farskej rodiny.

 

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov.
https://www.krizbutkov.sk/

Sprievodca – Marika Dudášová 0910 663 963

Vážení pútnici na horu Butkov
Stále vo väčšom počte organizované skupiny (spravidla farnosti,
rodiny, ale aj individuálne) navštevujete Skalné sanktuárium Božieho
milosrdenstva na hore Butkov.
V početných prípadoch je vaša púť spojená so slávením svätej omše
buď v kostole v Ladcoch alebo v kaplnke na hore Butkov. Pre
organizované skupiny pútnikov, hlavne v sobotu (prípadne aj
v pracovný deň), je možnosť využiť službu sprievodcu(kyne) počas
krížovej cesty ako aj v Skalnom sanktuáriu.
Sprievodca(kyňa) vás okrem duchovného slova počas krížovej cesty
oboznámi s krátkou, ale významnou históriou Skalného sanktuária ako
aj so spiritualitou svätcov, ktorých relikvie sa nachádzajú v Skalnom
sanktuáriu Božieho milosrdenstva.

Kontakt: Marika Dudášová 0910 663 963