Spoveď

Sviatosť zmierenia (svätú spoveď) vysluhujem každý deň pol hodinu pred
každou sv. omšou, v prvopiatkovom týždni okrem tohto času spovedám vo
štvrtok od 17.00 h a v piatok od 16.30 h. Pred pohrebnou svätou omšou
vysluhujem sviatosť zmierenia na požiadanie.
Mimoriadne o sviatosť zmierenia možno kňaza požiadať kedykoľvek.