Duchovný život a pastorácia

S aktuálnym duchovným programom našej farnosti sa môžete oboznámiť vo
farských oznamoch.

S duchovným programom v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov sa môžete oboznámiť na stránke https://www.krizbutkov.sk/.