Božie Milosrdenstvo

V roku 2002 vtedajší pápež sv. Ján Pavol II. zveril celý svet do Božieho Milosrdenstva keď posvätil svätyňu Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch, na predmestí Krakowa v Poľsku. To je miesto, kde sú uložené telesné pozostatky sv. Faustíny.
Svätý otec si spomínal, že ako mladý človek pracoval v lome, len niekoľko metrov od dnešnej svätyne. Taktiež povedal, že dlho myslel na sv. Faustínu, keď písal svoju encykliku o Božom Milosrdenstve.
Okrem toho sv. Ján Pavol II. často citoval z Denníčka sv. Faustíny a modlil sa ruženec Božieho Milosrdenstva pri svätom hrobe.