Kancelária

Rád budem k dispozícii vo vašich úradných záležitostiach zvlášť

v piatok: 1 hodinu po sv. omši večer.

Inokedy podľa dohody.

farár