Krst

Sviatosťou krstu sa stávame božími deťmi a stávame sa členmi katolíckej cirkvi.

Ak nie ste farníkmi našej farnosti (nebývate na území farnosti), nemôžete bez povolenia vášho farára žiadať o krst dieťaťa (len v nebezpečenstve smrti).

O sviatosť krstu  dieťaťa musí požiadať rodič osobne, nie babka, tetka či iní príbuzní.

Treba absolvovať jednu krstnú náuku, na ktorej sa musia zúčastniť rodičia aj krstný(í) rodič(ia).

Krstným rodičom môže byť len ten, kto má všetky iniciačné sviatosti (krst, prijímanie a birmovku) a ak žije v manželstve, musí to byť sviatostné manželstvo (uzatvorené pred tvárou cirkvi).

Čas krstnej náuky treba dohodnúť s kňazom. Náuka býva v kancelárii farského úradu.

Sviatosť krstu sa vysluhuje v nedeľu po sv.omši o 10.30.

Ku krstu je potrebné zabezpečiť krstnú košieľku a sviecu.